Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1835/LĐTBXH-PC năm 2015 chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra về kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1835/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 20/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/LĐTBXH-PC
V/v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra về kiểm soát TTHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Tổng cục Dạy nghề; Cục An toàn lao động; Cục Bảo trợ xã hội; Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Cục Người có công; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Việc làm; Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Lao động - Tiền lương; Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

 

Ngày 08/5/2015, Bộ Tư pháp có Công văn số 1516/BTP-KSTT thông báo về thời gian, chương trình, nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Thời gian kiểm tra: từ ngày 16-17/6/2015 (02 ngày).

- Chương trình kiểm tra:

+ Ngày 16/6: buổi sáng Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại trụ sở Bộ; buổi chiều làm việc với 01 đơn vị tham gia xây dựng pháp luật, 01 đơn vị giải quyết TTHC.

+ Ngày 17/6 (buổi sáng): làm việc tại trụ sở Bộ thông qua dự thảo kết luận kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động của TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; công tác tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, đánh giá TTHC; công tác công bố, niêm yết công khai TTHC, giải quyết TTHC và thực hiện quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015.

Đ chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Bộ yêu cầu đơn vị thực hiện ngay các công việc sau:

1. Rà soát việc lưu trữ các hồ sơ trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo, đặc biệt là hồ sơ của các văn bản có quy định về TTHC, đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định.

2. Rà soát, khẩn trương lập hồ sơ công bố đối với các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mà chưa được công bố kịp thời để trình Bộ xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Niêm yết kịp thời, đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

4. Phân công đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự cuộc họp với Bộ và Đoàn kiểm tra vào buổi sáng ngày 16/6 và ngày 17/6/2015 (thời gian, địa điểm sẽ thông báo cụ thể sau).

Thông tin cần trao đổi, đề nghị đơn vị liên hệ với Vụ Pháp chế (Phòng Cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, điện thoại: 04-3.9378074, email: caicachhanhchinh@molisa.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1835/LĐTBXH-PC năm 2015 chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra về kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178