Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1829/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1829/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 


Kính gửi:
Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Trả lời Văn bản số 2264/UBND-KH&ĐT ngày 29/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD ban hành danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 29/3/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, trong đó có Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD và Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD. Các văn bản mới thay thế cho các quyết định này là Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

Đối với các dự án Công nghệ thông tin không có công trình xây dựng, việc xác định chi phí thiết kế và chi phí tư vấn đầu tư không thuộc phạm vi qui định của các quyết định nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế của dự án, Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn có thể xem xét, vận dụng qui định tại các quyết định trên để thoả thuận, ký kết hợp đồng.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP, VKT,Vụ KTTC(Th8).

 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1829/BXD-KTTC ngày 05/09/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!