Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18/BXD-HTKT năm 2013 áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 18/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Tiến
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/BXD-HTKT
V/v Áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 2682/QHKT-P3 ngày 22/8/2013 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng:

Bộ Xây dựng đang thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng và QCXDVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đối với diện tích đất tối đa cho một phần mộ cát táng được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang như sau: “Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m2”.

2. Về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với nghĩa trang:

Theo Công văn số 2682/QHKT-P3 ngày 22/8/2013 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: Kênh Tam Báo (nằm trong vùng ATVSMT của nghĩa trang) là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tiêu nước nông nghiệp cho khoảng 2.500 ha đất của huyện Mê Linh do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh quản lý. Như vậy, Kênh Tam Báo là công trình thủy lợi được thực hiện trong vùng ATVSMT của nghĩa trang.

3. Riêng đối với các đồ án Quy hoạch liên quan đến nghĩa trang Thanh Tước, đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội căn cứ văn bản số 1008/BXD-HTKT ngày 31/5/2013 của Bộ Xây dựng và thông báo Kết luận số 299/TB-BXD ngày 26/9/2013 tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 xem xét, thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phan Thị Mỹ Linh (để bc);
- Lưu: VT, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18/BXD-HTKT năm 2013 áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202