Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1772/VPCP-QHĐP 2018 chuẩn bị nội dung Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số hiệu: 1772/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 22 và thứ 23 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1575/TTKQH-TH ngày 12 tháng 02 năm 2018 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 22 và Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với Phiên họp thứ 22 (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018)

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật cảnh sát biển;

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về một số nội dung dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

c) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật đo đạc và bản đồ;

d) Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật cạnh tranh;

đ) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị:

- Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

- Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

e) Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật quản lý phát triển đô thị;

g) Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

2. Đối với Phiên họp thứ 23 (từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 4 năm 2018)

a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chuẩn bị Báo cáo (lần 2) về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đơn vị - hành chính kinh tế đặc biệt.

b) Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình về dự án Luật đặc xá;

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

d) Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

đ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về các đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập 03 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

e) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị:

- Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật chăn nuôi.

- Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật trồng trọt.

g) Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật dân số.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1575/TTKQH-TH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, V.I, TKBT, ĐMDN, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1772/VPCP-QHĐP ngày 23/02/2018 về phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 22 và thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.121

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!