Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 177-CV/TW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 177-CV/TW
Về cơ cu tchức của Ban Nội chính Trung ương

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,

Tại phiên họp ngày 08-11-2013, xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về cơ cấu tổ chức của Ban Nội chính Trung ương (số 253-TTr/BTCTW, ngày 25-10-2013), Bộ Chính trị có ý kiến như sau:

Đồng ý nâng cấp Bộ phận Công tác phía Nam trực thuộc Vụ Địa phương của Ban Nội chính Trung ương thành Vụ Công tác phía Nam trực thuộc Ban Nội chính Trung ương để tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương ở khu vực phía Nam; không tổ chức bộ phận theo dõi riêng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên; giữ nguyên tổng biên chế công chức đã giao Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế và phân công địa bàn theo dõi công tác ở các địa phương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Vụ Địa phương và Vụ Công tác phía Nam; bổ sung Quy chế làm việc để thực hiện nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Ban Đối ngoại Trung ương,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 177-CV/TW ngày 13/11/2013 về cơ cấu tổ chức của Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!