Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1751/VPCP-QHQT triển khai Thỏa thuận với OIF về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1751/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/VPCP-QHQT
V/v triển khai Thỏa thuận với OIF về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 481/BC-BNG-TCCB ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc triển khai Thỏa thuận với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Thoả thuận với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ về hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam bảo đảm đạt hiệu quả.

2. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11032/BTC-HCSN ngày 16 tháng 8 năm 2012 về kinh phí thực hiện Thoả thuận này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1751/VPCP-QHQT ngày 05/03/2013 triển khai Thỏa thuận với OIF về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248