Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1725/TTg-PL năm 2013 văn bản hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1725/TTg-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/TTg-PL
V/v ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Cho đến nay, vẫn còn 26 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính chưa được ban hành đúng thời hạn quy định, trong đó 3 văn bản chưa trình, 7 văn bản đang lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ, 12 văn bản đang tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, 4 văn bản đang được Văn phòng Chính phủ thẩm tra. Số văn bản nợ đọng này liên quan đến trách nhiệm của 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành (Phụ lục kèm theo).

Để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng đối với văn bản trên đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn tất công tác soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo; trình Chính phủ ban hành tất cả các văn bản trước ngày 15 tháng 11 năm 2013, Đến thời hạn này nếu còn văn bản nào chưa được ban hành thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo văn bản đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội.

2. Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phải chủ động, linh hoạt, ưu tiên tập trung khẩn trương thực hiện việc thẩm định, thẩm tra, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo để xử lý kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét thông qua, ký ban hành bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định.

3. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc; hàng tuần kịp thời có báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu; VT, PL(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CHƯA BAN HÀNH ĐÚNG THỜI HẠN QUY ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số 1725/TTg-PL ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Tình hình xử lý

1.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội (gồm: an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống mại dâm, ma túy, đánh bạc trái phép, bạo lực gia đình; phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an

Đang lấy ý kiến TVCP

2.

Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Công an

Bộ đang tiếp thu ý kiến của TVCP

3.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính.

Bộ Công an

Đang lấy ý kiến TVCP

4.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm: tài nguyên nước, khoáng sản...).

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ đang rà soát những nội dung trùng lặp với các văn bản khác, hoàn thiện dự thảo.

5.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đang lấy ý kiến TVCP

6.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (gồm: khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ...)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

7.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP, hoàn chỉnh dự thảo

8.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai (gồm: đê điều; phòng, chống thiên tai; phòng chống lụt bão...).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đang trình ký ban hành

9.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

VPCP đang xử lý

10.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

11.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Quốc phòng

Chưa trình

12.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng

Đang lấy ý kiến TVPC

13.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đang lấy ý kiến TVCP

14.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện (gồm: internet; công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện...)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

15.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp (gồm: hóa chất; phân bón; quản lý vật liệu nổ công nghiệp...).

Bộ Công Thương

Đang xin ý kiến thành viên CP

16.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (gồm: thương mại, rượu và thuốc lá, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, găm hàng, đưa tin thất thiệt...).

Bộ Công Thương

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

17.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

18.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

19.

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (gồm: y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS; khám bệnh, chữa bệnh; thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá...).

Bộ Y tế

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

20.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế

VPCP đang xử lý

21.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (gồm: quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia;

Bộ Tài chính

Đang xin ý kiến TVCP

22.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

23.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VPCP đang xử lý

24.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chưa trình

25.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ đang tiếp thu ý kiến TVCP

26.

Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp

Chưa trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1725/TTg-PL năm 2013 văn bản hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.887
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202