Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1701/TĐC-HCHQ năm 2013 thông báo chưa đủ điều kiện cấp lại Giấy xác nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 1701/TĐC-HCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/TĐC-HCHQ
V/v thông báo chưa đủ điều kiện cấp lại GXN đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty CP Chứng nhận và Giám định VINACERT

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (HTQLCL) đối với cơ quan hành chính nhà nước của Công ty. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN, để được xem xét, cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia, tổ chức chứng nhận phải duy trì chứng chỉ công nhận đủ năng lực đánh giá, chứng nhận HTQLCL tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC - The Pacific Accreditation Cooperation) cấp.

Tuy nhiên, theo hồ sơ đăng ký, chứng chỉ công nhận của Công ty do Văn phòng Công nhận chất lượng cấp đã hết thời hạn hiệu lực. Do đó, Công ty chưa đáp ứng điều kiện để được xem xét, cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia.

2. Kể từ ngày 02/8/2013, Giấy xác nhận số 1001/TĐC-HCHQ ngày 02/8/2010 của Tổng cục cấp cho Công ty đã hết hạn hiệu lực. Do đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng yêu cầu Công ty không được tiếp tục thực hiện hoạt động đánh giá HTQLCL đối với cơ quan hành chính nhà nước cho đến khi được cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1701/TĐC-HCHQ năm 2013 thông báo chưa đủ điều kiện cấp lại Giấy xác nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251