Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1625/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Tô Thành Phương
Ngày ban hành: 19/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/UBND-NC
V/v đính chính phụ lục kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 28/12/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, do có sơ suất kỹ thuật trong khâu soạn thảo nên có một số sai sót tại các phụ lục kèm theo Quyết định nêu trên (không ảnh hưởng đến nội dung); do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xin đính chính lại như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018:

Số trang

Số thứ tự

Đã in

Điều chỉnh lại

Trang 13, cột 6

59

11/9/20017

11/9/2017

Trang 18, cột 6

81

12/31/2014

31/12/2014

82

12/31/2015

31/12/2015

83

12/31/2016

31/12/2016

84

12/31/2017

31/12/2017

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018:

Số trang

Số thứ tự

Đã in

Điều chỉnh lại

Trang 4, cột 3

19

29/2016/NQ-HĐND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

29/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh

Trang 15, cột 5

81

8/29/2013

29/8/2013

82

7/20/2015

20/7/2015

83

7/21/2015

21/7/2015

Trang 16, cột 5

84

1/17/2016

17/01/2016

85

12/21/2015

21/12/2015

86

12/16/2018

16/12/2018

3. Tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018:

Số trang

Số thứ tự

Đã in

Điều chỉnh lại

Trang 9, cột 4

15

Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2010

Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Thành Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1625/UBND-NC ngày 19/04/2019 đính chính phụ lục kèm theo Quyết định 348/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84