Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1615/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1615/TTg-KGVX
V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (công văn số 4428/BYT-ATTP ngày 06 tháng 7 năm 2010), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (công văn số 384/CV-ĐCT ngày 28 tháng 5 năm 2010) về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý cử bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm thay bà H’Ngăm Niê KĐăm nhận nhiệm vụ khác./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, bà Trần Thanh Bình, bà H’ Ngăm Niê KĐăm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1615/TTg-KGVX ngày 08/09/2010 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.408

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!