Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1615/LĐTBXH-VP năm 2018 về rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1615/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/LĐTBXH-VP
V/v rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: An toàn lao động; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quan hệ Lao động và Tiền lương; Quản lý lao động ngoài nước; Trẻ em; Việc làm.
- Các Vụ: Bảo hiểm xã hội; Tổ chức cán bộ.

Triển khai Công văn số 1130/LĐTBXH-VP ngày 23/3/2018 của Bộ về việc thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), Bộ đã nhận được báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án của các đơn vị, trên cơ sở đó Văn phòng Bộ tổng hợp, xây dựng phương án của Bộ gồm danh mục các TTHC đề xuất bãi bỏ, TTHC đơn giản hóa, TTHC tích hợp (gộp thủ tục), TTHC đưa ra khỏi danh mục công bố theo từng lĩnh vực (tài liệu kèm theo).

Kết quả rà soát của các đơn vị cho thấy còn khá nhiều TTHC trên một số lĩnh vực (như Giáo dục nghề nghiệp) mới chỉ nêu tên TTHC đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa mà chưa nêu rõ nội dung phương án đơn giản hóa, lý do, đánh giá tác động và biện pháp quản lý thay thế cho phương án đề xuất như ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Để tiếp tục hoàn thiện phương án của Bộ, đề nghị Quý đơn vị:

1. Rà soát lại và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung lần cuối đối với danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

2. Bổ sung những nội dung, thông tin còn thiếu vào cột “Nội dung đơn giản hóa và lý do” (trong đó lưu ý cần nêu cụ thể nội dung phương án đơn giản hóa đối với TTHC, lý do, đánh giá tác động, biện pháp quản lý thay thế cho phương án đề xuất) và cột “Kiến nghị thực thi” (nêu rõ điều, khoản của văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ).

Kết quả rà soát, bổ sung của Quý đơn vị đề nghị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 05/5/2018 để hoàn thiện, báo cáo Bộ trưởng (bản điện tử gửi vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1615/LĐTBXH-VP năm 2018 về rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54