Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 161/MT-SKHC 2021 tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử Quốc gia

Số hiệu: 161/MT-SKHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Hà
Ngày ban hành: 24/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/MT-SKHC
V/v tăng cường đảm bảo VSMT, khử khuẩn và đảm bảo CLN phục vụ bầu cử Quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử Quốc gia), Cục Quản lý môi trường y tế đã ban hành kế hoạch số 159/KH-MT ngày 24/3/2021 về đảm bảo để đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia. Cục Quản lý môi trường y tế kính đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch số 159/KH- MT nêu trên (xin gửi kèm) thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia tại địa phương (bao gồm các hoạt động cụ thể và phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp nếu có).

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai hoạt động y tế đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng nước tại các địa điểm phục vụ bầu cử Quốc gia. Chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện và chỉ đạo kịp thời việc xử lý, khắc phục các sự cố liên quan đến vệ sinh môi trường, chất lượng nước.

3. Tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin về công tác đảm bảo y tế (bao gồm đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chất lượng nước), biện pháp và kết quả xử lý về Cục Quản lý môi trường y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Cục QLKCB (để biết);
- Lưu: VT, SKHC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 161/MT-SKHC ngày 24/03/2021 về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử Quốc gia do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


332

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!