Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1601/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1601/BNN-VP
V/v đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Tư pháp
(Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

 

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cập nhật 04 hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai, 03 hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai (có danh mục kèm theo) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để kịp thời công khai các hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) cho đăng công khai hồ sơ trên tại Cơ sở dữ liệu quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

DANH MỤC

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(kèm theo công văn số 1601 ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Hồ sơ thủ tục hành chính:

a. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BNN-230313-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể quá cảnh

Từ TTHC 01 đến TTHC 04 theo Quyết định số 446/QĐ-BNN-BVTV ngày 07/03/2013

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

2

B-BNN-230117-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

3

B-BNN-230132-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

4

B-BNN-230155-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể nhập khẩu

- Thiếu Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

b. Hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị không công khai

Lý do không công khai

1

B-BNN-215271-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Bị sửa đổi, bổ sung

2

B-BNN-215276-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

Bị sửa đổi, bổ sung

3

B-BNN-203776-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa

Bị sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1601/BNN-VP ngày 29/03/2013 đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!