Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1585/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc truyền nhận thông tin cưỡng chế

Số hiệu: 1585/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1585/TCHQ-KTTT
V/v: truyền nhận thông tin cưỡng chế

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện quy chế sử dụng mạng thông tin cưỡng chế ban hành kèm theo Quyết định 1418/2001/QĐ-TCHQ ngày 21/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục (Cục Kiểm tra thu thuế XNK) đã hàng ngày cập nhật và truyền thông tin cưỡng chế trên toàn quốc đến các cục hải quan địa phương. Để tránh sai sót trong việc thực hiện cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại nội dung công văn số 1328/TCHQ-KTTT nêu trên), sau khi nhận thông tin cưỡng chế của Tổng cục phải truyền ngay xuống các Chi cục để theo dõi cưỡng chế các đơn vị còn nợ thuế không cho làm thủ tục xuất nhập khẩu.

- Hàng ngày, Chi cục Hải quan phải nhận thông tin cưỡng chế từ Cục hải quan tỉnh, thành phố truyền xuống để khai thác; phải nhập và truyền chính xác, kịp thời thông tin cưỡng chế về Cục hải quan tỉnh, thành phố theo quy định. Nếu đơn vị, cá nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Không được sử dụng các thông tin cưỡng chế của Tổng cục truyền từ các ngày hôm trước để cưỡng chế doanh nghiệp (Nếu do máy hỏng không truyền/nhận được thì sử dụng thông tin của ngày hôm trước, trường hợp này phải báo cáo ngay về Cục hải quan tỉnh, thành phố/Tổng cục để kịp thời giải quyết).

- Gửi ngay danh sách tên, số điện thoại cố định, và số điện thoại di động (nếu có) của những cán bộ trực tiếp thực hiện cập nhật và truyền số liệu lên mạng thông tin cưỡng chế của đơn vị (các chi cục và phòng nghiệp vụ của cục) về Tổng cục (Cục kiểm tra thu thuế XNK) để liên hệ khi cần thiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1585/TCHQ-KTTT ngày 12/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc truyền nhận thông tin cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status