Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 158/TA-TKTH về tổng kết hoạt động xét xử của Tòa án các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 158/TA-TKTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 17/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 158/TA-TKTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Đồng chí Chánh tòa Tòa Hình sự, các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để chuẩn bị các nội dung cho việc xây dựng Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổng kết hoạt động xét xử của Tòa án các cấp đối với các tội (1) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; (2) Xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; (3) Xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; (4) Xâm phạm hoạt động tư pháp; (5) Xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2009 trong thời gian từ năm 2000 đến nay, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí chỉ đạo rà soát và báo cáo tình hình xét xử các vụ án hình sự thuộc các nhóm tội nêu trên (số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/7/2000 đến ngày 30/9/2012) theo các nội dung sau đây:

- Tình hình thụ lý, xét xử các vụ án hình sự đối với các nhóm tội nêu trên theo chức năng, thẩm quyền của mình (riêng Tòa án quân sự trung ương báo cáo tình hình xét xử của cả hệ thống Tòa án quân sự; các Tòa án nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình xét xử của Tòa án cấp mình và các Tòa án cấp huyện thuộc quyền quản lý);

- Đánh giá về kết quả và chất lượng giải quyết, xét xử đối với từng nhóm tội và tội danh cụ thể;

- Các khó khăn, vướng mắc khi xét xử các tội nêu trên; nguyên nhân của các khó khăn vướng mắc;

- Một số kiến nghị (nếu có).

Báo cáo yêu cầu gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Thống kê - Tổng hợp) trước ngày 31/12/2012 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 158/TA-TKTH về tổng kết hoạt động xét xử của Tòa án các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78