Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1577/TTg-TH năm 2016 yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Số hiệu: 1577/TTg-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1577/TTg-TH
V/v yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do CP, TTgCP giao

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ban Chỉ đạo: Tâ
y Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước (c
ó danh sách kèm theo).

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương (sau đây gọi tắt là Tổ công tác). Thực hiện Quyết định trên của Thtướng Chính phủ, ngày 22/8/2016, Tổ công tác đã thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hai Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 01/01/2016 - 22/8/2016. Kết quả kiểm tra đã được báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, được Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đánh giá cao; bước đầu có tác dụng lan tỏa, đáp ứng sự trông đợi của người dân và skỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ; số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quá hạn thực hiện đã giảm rõ rệt so với trước đó.

Đbảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được thực hiện theo đúng yêu cầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Tự tiến hành kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (Hệ thống QLCSDLTD) kết nối, liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến bộ, cơ quan, địa phương, đồng thời rà soát các nhiệm vụ giao qua đường văn bản mà bộ, cơ quan, địa phương đã nhận được (bao gồm cả nhiệm vụ giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật; văn bản quy phạm pháp luật), khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng yêu cu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Báo cáo kết quả tự kiểm tra của bộ, cơ quan, địa phương phải đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ giao, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị của bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả việc Điều chỉnh nhiệm vụ, Điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong trường hợp nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao không đủ thời gian, nguồn lực để thực hiện hoặc có nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan nhưng giữa các bộ, cơ quan có ý kiến, quan Điểm giải quyết khác nhau thì phải kịp thời thông báo với Văn phòng Chính phủ để có giải pháp xử lý hoặc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
L

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số 1577/TTg-TH ngày 06 tháng 9 năm 2016)

1.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

2.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

5.

Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam

6.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

7.

Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam

8.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

9.

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

10.

Tổng công ty Sông Đà

11.

Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

12.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

13.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam

14.

Tổng công ty Giấy Việt Nam

15.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

16.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

17.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

18.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

19.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

20.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

21.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1577/TTg-TH năm 2016 yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


849
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93