Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1530/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/VPCP-TCCV
V/v tiếp tục giải quyết các loại hình khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế và ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, ở hải đảo xa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 192/BTĐKT-VIII ngày 19 tháng 02 năm 2014 về việc khen thưởng thành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, ở hải đảo xa nhưng chưa được khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Công văn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; Tổng Giám đốc Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NC, V.III;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1530/VPCP-TCCV ngày 10/03/2014 tiếp tục giải quyết loại hình khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế và ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, ở hải đảo xa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74