Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1452/TTCP-KHTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/TTCP-KHTH
V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Thanh tra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả triển khai, thực hiện. Trong đó cần nêu rõ:

- Việc lập Danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo cáo đông người phức tạp tại địa phương, việc ra quyết định thành lập T công tác, việc ban hành kế hoch triển khai, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo Kế hoạch 363/KH-TTCP.

- Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg, đối với các địa phương Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg đã kiểm tra cần báo cáo thêm kết quả thực hiện kết luận và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

- Các địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A phải có báo cáo chi tiết về các vụ việc này.

Báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ qua Ban Tiếp công dân Trung ương, bản mềm gửi tới tới hòm thư daominhngoc@thanhtra.gov.vn trước ngày 10/9/2019.

Đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện theo đúng thi hạn quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph (để b/c);
- Phó Th
tướng CP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng TTCP (đ
ể b/c);
- Các Phó Tổng TTCP (để ch
đạo);
- Các cục:
I, II, III, Ban TDTW (để t/dõi, đ/đốc, t/hợp);
- Lưu: VT, KH-TH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182