Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14179/VP-NCPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14179/VP-NCPC
V/v đính chính văn bản.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở-ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi rà soát, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát hiện có sai sót do lỗi đánh máy tại trang 2, Điều 2 của Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND nên đính chính như sau:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2018”

Đính chính thành:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2018”

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc đính chính nêu trên cùng các cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- TTUB: CT, các PCT;
- Phòng KTrVB Sở Tư pháp;
- VP UB: CVP, các PVP;
- Các Phòng chuyên viên:
- Ban Tiếp công dân TP;
- Trung tâm Công báo (để hiệu chỉnh);
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14179/VP-NCPC ngày 25/12/2018 về đính chính văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.334

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189