Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1399/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5034/BTC-PC ngày 14 tháng 4 năm 2006

Số hiệu: 1399/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1399/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ phụ cấp thu hút

 Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1371/VPCP-VX ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5034/BTC-PC ngày 14 tháng 4 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1/ Áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% so với mức lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút nêu trên được sử dụng trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

2/ Cách tính và chi trả chế độ phụ cấp nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1399/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5034/BTC-PC ngày 14 tháng 4 năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.853

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7