Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1386/UBND-ĐTMT phối hợp thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1386/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/UBND-ĐTMT
Về phối hợp thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố;
- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

 

Ủy ban nhân dân thành phố có nhận được Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;

Về vấn đề trên, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nói trên (sao y đính kèm); trước hết tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau đây:

1. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành viên, các sở - ban - ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan truyền thông tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn chất lượng, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên giáo dục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị mình gương mẫu chấp hành và đội mũ bảo hiểm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông.

2. Giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng, vì lợi nhuận làm ảnh hưởng mất an toàn cho người sử dụng.

3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố tăng cường biện pháp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm sử dụng cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; quản lý chặt chẽ việc dán nhản, tem chất lượng mũ bảo hiểm trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

4. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ không đúng quy cách an toàn.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các quận - huyện chỉ đạo thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý giải tỏa những điểm bày bán mũ bảo hiểm tràn lan trên lòng, lề đường gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông, không đội mang tính hình thức, đối phó việc kiểm tra của các lực lượng chức năng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1386/UBND-ĐTMT phối hợp thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76