Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1340/UBND-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/UBND-PC
V/v: Xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các sở, ngành thành phố  

 

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 680/STP-TC ngày 01 tháng 3 năm 2006 về tình hình xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án tổ chức pháp chế tại các sở, ngành thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2006.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án tổ chức pháp chế tại các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chậm nhất là cuối tháng 6 năm 2006.

3. Yêu cầu các sở, ngành thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 06/UBND-PC ngày 03 tháng 01 năm 2006, thực hiện ngay việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, Thủ trưởng các sở, ngành trao đổi với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để cùng nhau tháo gỡ.

Giao Sở Tư pháp theo dõi việc thực hiện của các sở, ngành thành phố; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2006.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ, về nội dung xây dựng tổ chức pháp chế đến các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu lãnh đạo các Doanh nghiệp có biện pháp tổ chức thực hiện.

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế. Thời gian tập huấn chậm nhất là tháng 7 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, NC;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: (PC-Tg) L.123.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1340/UBND-PC ngày 09/03/2006 của UBND TP.HCM về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.811

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173