Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13099/BTC-KHTC năm 2013 hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13099/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13099/BTC-KHTC
V/v hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.

Để đảm bảo sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được giao tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị như sau:

- Chỉ áp dụng chi hỗ trợ một phần tiền ăn theo Khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC cho các đối tượng là cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ngoài phạm vi nội thị, nội thành các tỉnh, thành phố cách nơi cán bộ, công chức đang công tác từ 15 km trở lên.

- Chứng từ chi phải kèm theo xác nhận của đơn vị có cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng về việc cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ngoài phạm vi nội thị, nội thành các tỉnh, thành phố cách nơi cán bộ, công chức đang công tác từ 15 km trở lên.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC (80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13099/BTC-KHTC năm 2013 hướng dẫn chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho cán bộ, công chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.858
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37