Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1233/VPCP-QHQT ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ký bản ghi nhớ với Băng-la-đét về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Số hiệu: 1233/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 18/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1233/VPCP-QHQT
V/v ký bản ghi nhớ với Băng-la-đét về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 344/CV/BNN-HTQT ngày 27 tháng 2 năm 2004 về việc ký Bản ghi nhớ giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đàm phán và ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp” trên cơ sở dự thảo “Bản ghi nhớ...” trình kèm theo công văn nói trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bộ Ngoại giao làm Thư uỷ nhiệm cho một đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ta ký “Bản ghi nhớ...” này với phía Băng-la-đét.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1233/VPCP-QHQT ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ký bản ghi nhớ với Băng-la-đét về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33