Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1217/VPCP-TH ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Quy chế làm việc mẫu

Số hiệu: 1217/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1217/VPCP-TH
V/v xây dựng Quy chế làm việc mẫu

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003. Tại Nghị định này, Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế làm việc của cơ quan mình phù hợp với Quy chế này”, và giao “Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ”. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 phê duyệt đề án “Đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)”. Trong đó có vấn đề: rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, nhằm quy chế hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy chế làm việc mẫu, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ bản Quy chế làm việc hiện hành của bộ, cơ quan hoặc Quy chế làm việc đối với từng công việc cụ thể (nếu chưa có quy chế chung). Đồng thời có bản đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện Quy chế của bộ, cơ quan mình kể từ khi Quy chế được ban hành đến nay; những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, đổi mới.

Trường hợp Bộ, cơ quan chưa xây dựng Quy chế làm việc, đề nghị có báo cáo tóm tắt về quy trình xử lý các công việc chủ yếu của bộ, cơ quan trên cơ sở Quy chế làm việc của Chính phủ đã ban hành; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Quy chế làm việc của Bộ, cơ quan và hướng giải quyết.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác này, gửi báo cáo và các Quy chế kèm theo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2004 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG
CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1217/VPCP-TH ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Quy chế làm việc mẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234