Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1217/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1217/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 06/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2010) về việc Việt Nam tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Đoàn tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương tại Paris (Pháp) từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 05 năm 2010.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung và lựa chọn các thành viên tiêu biểu tham gia Đoàn bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

3. Kinh phí tham dự Hội nghị do cơ quan cử người đảm nhận.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để báo cáo);
- Đại học Nha Trang;
- Đại học Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1217/VPCP-QHQT ngày 26/02/2010 tham dự Hội nghị Toàn cầu lần thứ 5 về Đại dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.241

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14