Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1211/VPCP-V.I năm 2017 báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1211/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/VPCP-V.I
V/v báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét Báo cáo số 3537/BC-TTCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị hoàn thiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 3537/BC-TTCP ngày 30 tháng 12 năm 2016.

2. Giao Thanh tra Chính phủ trên cơ sở kết quả tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo:

a) Khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

b) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại nhằm hoàn thiện pháp luật khiếu nại, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó TTg (để b/c);
- Ủy ban Pháp
luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, đ/c Kiều Đình Thụ, các V
: PL,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1211/VPCP-V.I năm 2017 báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


455
DMCA.com Protection Status