Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1200/VP-VX ngày 31/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính báo cáo Tổng kết tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1999-2004

Số hiệu: 1200/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Văn Ba
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1200/VP-VX
Về đính chính báo cáo Tổng kết tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1999 - 2004

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2004, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố đã phát hành Báo cáo Tổng kết tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1999 - 2004. Do sơ sớt trong khâu đánh máy, rà soát văn bản nên tại đoạn đầu của trang 11 có sai sót về số liệu tổ chức bộ máy của thành phố.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố xin đính chính lại như sau:

“Đến nay thành phố có 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 13 cơ quan trực thuộc, và 9 đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố...”

Thành thật xin nhận thiếu sót trên. Xin gởi lại trang 11 để thay thế trang 11 đã phát hành.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TP
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1200/VP-VX ngày 31/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính báo cáo Tổng kết tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1999-2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177