Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1197/VPCP-QHQT ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thoả thuận hợp tác phòng chống ma tuý Việt Nam-Hoa Kỳ

Số hiệu: 1197/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 17/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1197/VPCP-QHQT
V/v thoả thuận hợp tác phòng chống ma tuý Việt Nam - Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 594-TTr/NG-TCQT ngày 5 tháng 3 năm 2004) về việc phê duyệt Thư Thoả thuận hợp tác phòng chống ma tuý Việt Nam - Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thư Thoả thuận về Hợp tác phòng chống ma tuý giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 01/CP-QHQT ngày 02 tháng 01 năm 2004 và do đại diện có thẩm quyền của hai Chính phủ ký, nên đủ hiệu lực thi hành, không cần trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Thư Thoả thuận về hợp tác phòng chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký và có hiệu lực từ ngà 26 tháng 2 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1197/VPCP-QHQT ngày 17/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thoả thuận hợp tác phòng chống ma tuý Việt Nam-Hoa Kỳ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78