Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1196/BTĐKT-VII Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 18/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/BTĐKT-VII
Về khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng thành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, ở hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế (Thông báo số 1530/VPCP-TCCV ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ). Sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện việc khen thưởng thành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế như sau:

1. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp:

Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng cho cán bộ, chiến sỹ có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Sắc lệnh số 054/SL ngày 02 tháng 02 năm 1958 của Chủ tịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa).

2. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có thành tích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ:

a) Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng đang công tác.

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng (hoặc truy tặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng chuyển ngành về công tác tại bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ chế độ tại địa phương (bao gồm các cá nhân đã từ trần) và các liệt sĩ.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có thành tích làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế:

Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng hoặc truy tặng:

- Huân chương Chiến công cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có thành tích làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, ở hải đảo xa (Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 844/QĐ-BQP ngày 09 tháng 6 năm 1984 của Bộ Quốc phòng).

- Huân chương Chiến công cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có thành tích làm nhiệm vụ tại Campuchia, Lào và trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở tuyến biên giới (Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 998/QĐ-BQP ngày 01 tháng 7 năm 1982 của Bộ Quốc phòng).

4. Các hình thức khen thưởng của Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào:

Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xem xét, đề nghị Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Ít-xa-la (Huân chương Tự do); Huân chương Xa-lạ-lợt (Huân chương Chiến thắng); Huy chương (chống Pháp, chống Mỹ) cho chuyên gia và cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam có công trực tiếp giúp đỡ cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975 (thực hiện theo Hướng dẫn số 362/HD-KT ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định.

6. Bộ Quốc phòng hướng dẫn nội dung chi tiết các hình thức khen thưởng nêu trên và phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Thời hạn giải quyết các hình thức khen thưởng hoàn thành trong năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PCTN Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- Lãnh đạo Ban; Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1196/BTĐKT-VII ngày 18/06/2014 về khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122