Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11836/VPCP-PL năm 2017 về văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11836/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11836/VPCP-PL
V/v ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 sẽ có 10 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Du lịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.

Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017; số 65/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017; số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật nêu trên. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương soạn thảo, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết đã được phân công theo đúng tiến độ, để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, KTTH, KGVX, ĐMDN, CN;
- Lưu: VT, PL(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11836/VPCP-PL năm 2017 về văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


247
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112