Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1173/VPCP-TCCV thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1173/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1173/VPCP-TCCV
V/v thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 11/BC-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính tại các Khoản 1, 2 Mục III Báo cáo số 11/BC-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp.

2. Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các phản ánh, kiến nghị của Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tư pháp tổng hợp tại Phụ lục 7 Báo cáo số 11/BC-BTP nêu trên.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế hoàn thành và gửi kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg về Bộ Tư pháp để thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết và nguyên nhân giải quyết thủ tục hành chính không đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCB, PL;
- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 98b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1173/VPCP-TCCV thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69