Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1170/VPCP-QHQT năm 2015 về tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2014 và việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1170/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1170/VPCP-QHQT
V/v tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2014 và việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Văn bản số 170/BC-BNG-CNV-m ngày 27 tháng 01 năm 2015 về tình hình các đoàn của Việt Nam đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại Việt Nam năm 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện:

1. Quán triệt và thực hiện các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Chính phủ, đặc biệt lưu ý Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị (thay thế Quyết định số 295-QĐ/TW ngày 23 tháng 3 năm 2010). Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10572/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 12 năm 2013 về chủ trương thực hành tiết kiệm, chủ động cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài.

2. Các đoàn đi công tác nước ngoài cần sớm xây dựng chương trình, nội dung làm việc thiết thực, thành phần gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc xác định mục đích chuyến đi, công tác tổ chức đoàn và triển khai kết quả chuyến đi nhằm đảm bảo sự hài hòa và cân đối giữa các khu vực và đối tác, điều tiết mật độ các đoàn đi một cách hợp lý, không trùng lắp nội dung và thuận lợi cho việc theo dõi, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ với nước ngoài.

3. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả chuyến công tác theo quy định, trong đó đặc biệt lưu ý gửi thông tin cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan biết để phối hợp, hỗ trợ đoàn công tác và tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Đối ngoại TW;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, V.III, Cục QT;
- Lưu: VT, QHQT(3)HQ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1170/VPCP-QHQT năm 2015 về tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2014 và việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122