Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1169/BXD-GĐ năm 2015 về kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1169/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 01/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169 /BXD-GĐ
V/v: kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, trong đó có các nghị định quan trọng như: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhằm giúp các địa phương nắm vững các nội dung mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được thuận lợi, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Ủy ban được biết và có kế hoạch phối hợp tổ chức khóa tập huấn nói trên tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Giám định (để t/h);
- Lưu: VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1169/BXD-GĐ năm 2015 về kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188