Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1151/TTg-KTTH năm 2012 bổ sung nội dung Quyết định 794/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1151/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/TTg-KTTH
V/v bổ sung nội dung Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính.

 

Theo đề nghị của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các công văn số 2597/MTTW-BTT ngày 02 tháng 7 năm 2012, 2636/MTTW-BTT ngày 13 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10322/BTC-HCSN ngày 02 tháng 8 năm 2012 về việc đề nghị bổ sung nội dung kinh phí hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Kinh phí cho công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Lao động Việt Nam các cấp được bố trí như sau:

a) Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

b) Đối với Liên đoàn Lao động Việt Nam, bố trí trong phạm vi phí công đoàn theo quy định tại Luật Công đoàn.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các nội dung trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
 VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TKBT, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, KTTH (3b). 27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1151/TTg-KTTH năm 2012 bổ sung nội dung Quyết định 794/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242