Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11324/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Dự án 513 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11324/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 13/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11324/BTC-HCSN
V/v triển khai thực hiện Dự án 513

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5494/VPCP-V.III ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và trực tiếp nhận được một số công văn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là “Dự án 513”). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 2/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 513/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Tại điểm c khoản 1 mục IV của Quyết định số 513/QĐ-TTg quy định:

“Nguồn kinh phí thực hiện Dự án thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế Trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, trong đó:

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án của các Bộ, ngành Trung ương do ngân sách Trung ương đảm bảo;

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo. Đối với các địa phương có khó khăn về kinh phí, ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg , Bộ Tài chính đã có 2 công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513 (công văn số 15837/BTC-HCSN ngày 14/11/2012 và công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013). Về nguồn kinh phí thực hiện Dự án 513, đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 (bản sao công văn gửi kèm).

2. Đối với các địa phương có khó khăn không cân đối được ngân sách: Căn cứ điểm c khoản 1 mục IV và khoản 2 mục IV của Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí cho các hạng mục công việc của địa phương, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì Dự án 513 tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện của các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo khả năng cân đối của ngân sách Trung ương.

Đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được công văn của Bộ Nội vụ tổng hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn, không cân đối được ngân sách, nên chưa có căn cứ để xem xét hỗ trợ các địa phương thực hiện Dự án 513.

Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11324/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Dự án 513 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58