Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11302/BGTVT-TC năm 2013 tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11302/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11302/BGTVT-TC
V/v tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm và đã đạt được những kết quả nhất định. Để tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý chặt chẽ kinh phí phục vụ cho các đoàn công tác của đơn vị như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác và sử dụng tiết kiệm kinh phí đi lại; chấp hành đúng tiêu chuẩn về sử dụng phương tiện đi lại khi đi công tác.

2. Đối với cán bộ, công chức thuộc Cơ quan Bộ (bao gồm Lãnh đạo Bộ và các cán bộ, công chức thuộc các Vụ, Ban PPP, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khi do yêu cầu phải đi công tác bằng máy bay thì nghiêm chỉnh chấp hành các quy định sau:

- Phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn được đi công tác bằng máy bay theo quy định.

- Chủ động sắp xếp, bố trí lịch công tác để mua vé hàng không giá rẻ nhằm tiết kiệm kinh phí.

- Trường hợp do yêu cầu công việc đã cố định lịch trình, không mua được vé hàng không giá rẻ thì chủ động lựa chọn loại vé hợp lý trên tinh thần tiết kiệm tối đa.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị còn lại, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy định tại điểm 2 nêu trên để nghiên cứu vận dụng cụ thể vào đơn vị mình một cách phù hợp; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- VP Ban Cán sự;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn ngành GTVT;
- Báo Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11302/BGTVT-TC năm 2013 tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127