Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật

Số hiệu: 11072/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11072/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của người khuyết tật

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình (Tờ trình số 72/TTr-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2017, Công văn số 4196/LĐTBXH-PC ngày 05 tháng 10 năm 2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật.

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo gửi Ủy ban Quyền người khuyết tật của Liên hp quốc theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(03) ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11072/VPCP-KGVX ngày 17/10/2017 về báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.077

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!