Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11019/VPCP-KSTT năm 2018 xử lý phản ánh về vướng mắc, bất cập trong quy định và thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11019/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11019/VPCP-KSTT
V/v xử lý phản ánh về vướng mắc, bất cập trong quy định và thực hiện TTHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 13505/PTr-KSTT ngày 09 tháng 11 năm 2018 về xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Sơn Trường liên quan đến khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Png và Quảng Bình kiểm tra, xử lý các phản ánh của Công ty TNHH Sơn Trường về việc chậm trễ, gây phiền hà trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, khoáng sản tại địa phương (xin gửi kèm theo); kịp thời chấn chỉnh, xem xét kỷ luật các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị có vi phạm (nếu có); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2018 (nếu có vi phạm).

2. Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Công ty TNHH Sơn Trường về vướng mắc, bất cập trong quy định của các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng (xin gửi kèm theo); đề xuất giải pháp cải cách các thủ tục hành chính trên; trả lời Công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Công ty TNHH S
ơn Trường;
- VPCP: BTCN, các Vụ: CN, NN, TH; PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3). HH
17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11019/VPCP-KSTT năm 2018 xử lý phản ánh về vướng mắc, bất cập trong quy định và thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172