Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10957/BGTVT-KHĐT năm 2013 triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 10957/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10957/BGTVT-KHĐT
V/v triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch (Đề án 1615).

Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị biết, nghiên cứu để triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị có báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1615 gửi Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị lấy nội dung của Quyết định nêu trên tại trang Web của Bộ GTVT (www.mt.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
- Lưu: VT, KHĐT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10957/BGTVT-KHĐT năm 2013 triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85