Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 109/VPHĐBCQG-PL 2021 lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác

Số hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 25/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/VPHĐBCQG-PL
V/v lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu ctỉnh Yên Bái

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được văn bản số 07/UBBC-TT ngày 22/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn về việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác. Văn phòng đã báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia và xin được thông báo với Quý cơ quan ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về vấn đề này như sau:

1. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc, hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc lập danh sách cử tri không căn cứ vào nơi cử tri công tác, làm việc mà căn cứ vào nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú. Theo đó, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri thực hiện việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại khu vực bỏ phiếu mà mình có tên trong danh sách cử tri1. Do đó, trường hợp cử tri là Công an xã hoặc cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc tại đơn vị hành chính khác với nơi mình đăng ký thường trú thì việc lập danh sách sách ctri được thực hiện như sau:

- Trường hợp cử tri đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở tất cả các cấp.

- Trường hợp cử tri đã đăng ký tạm trú tại nơi đang công tác, làm việc khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì có thể đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú để thuận tiện cho việc tham gia bỏ phiếu. Nếu thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nơi mình đang tạm trú. Nếu thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở tất cả các cấp như đối với người thường trú.

2. Trường hợp cử tri là cán bộ, công chức, viên chc trong, ngày bầu cử được cử đi công tác tại nơi khác thì để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử người đi công tác cần tạo điều kiện, bố trí công việc hợp lý để cử tri có thể bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri (từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối). Trường hợp vì lý do công tác mà cử tri không thể về bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì cần chủ động xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã đăng ký và có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại địa phương nơi đến công tác và tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi đến công tác theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia xin trân trọng thông báo. Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái tiếp tục thông tin đến các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương để kịp thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trư
ng, Phó trưởng Tiểu ban VBPL và TTTT (để b/c);
- Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố;
- Bộ Nội vụ (để p/h);
- Lưu: VPHĐBC, PL.
- E-pas:
21901

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc

 1 Khoản 2 Điều 29. khoản 1 Điều 31, khoản 1 Điều 69 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 109/VPHĐBCQG-PL ngày 25/03/2021 về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.739

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!