Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10822/UBND-VP năm 2017 về đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10822/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10822/UBND-VP
V/v Đính chính quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Quận 10, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành thuộc quận 10
- Ủy ban nhân dân 15 phường.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn, thảo văn bản, Ủy ban nhân Quận 10 đính chính sai sót tại Quyết đnh số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc bãi bỏ văn bn quy phạm pháp luật như sau:

Dưới tiêu chí từ trên xuống, viết là: “Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Nay đính chính lại là: “Quyết định số: 04/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Ngọc Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10822/UBND-VP năm 2017 về đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


280
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145