Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1074/TTg-QHQT về việc triển khai kết quả chuyến làm việc tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum của Tổ công tác ODA từ ngày 16-22/5/2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1074/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1074/TTg-QHQT
V/v triển khai kết quả chuyến làm việc tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum của Tổ công tác ODA từ ngày 16-22/5/2008

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4182/BKH-KTĐN, ngày 11 tháng 6 năm 2008) báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum của Tổ công tác ODA từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 năm 2008, đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước (công văn số 1626/UBND-SX, ngày 06 tháng 6 năm 2008), Kon Tum (công văn số 1074/UBND-TH, ngày 9 tháng 6 năm 2008), Đắk Nông (công văn số 1396/UBND-NL, ngày 13 tháng 6 năm 2008), Gia Lai (công văn số 1673/UBND-TH, ngày 19 tháng 6 năm 2008) về đề xuất dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Để góp phần thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị và Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Tây Nguyên, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chú trọng hơn nữa đến công tác vận động vốn ODA cho khu vực Tây Nguyên.

2. Giao các cơ quan liên quan triển khai ngay các việc cụ thể sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các tỉnh tổng hợp nhu cầu và cân đối vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình điều chỉnh Kế hoạch năm 2008 và xây dựng Kế hoạch năm 2009.

- Cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu về ODA theo quy định hiện hành cho các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước để tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các chính sách, quy trình và thủ tục ODA của các nhà tài trợ.

- Tổ chức các khóa đào tạo về thể chế, kỹ năng quản lý dự án ODA và ngoại ngữ cho cán bộ quản lý ODA của các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xem xét, phân cấp quản lý các dự án về giao thông để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA.

- Làm việc cụ thể với JBIC và các nhà tài trợ khác mà Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư các dự án để xử lý kịp thời đề xuất của các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA.

b) Bộ Tài chính:

- Xem xét, điều chỉnh đăng ký vốn giải ngân ODA; định mức chi phí quản lý dự án (trong đó có quy định về Ban QLDA được hưởng chi phí quản lý dự án) cho phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy việc thực hiện các dự án ODA nói chung và tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên.

- Thúc đẩy các nhà tài trợ triển khai tích cực các khoản tín dụng đã ký và chuẩn bị dự án mới.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về khả năng cung cấp vốn vay ưu đãi để thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn cho các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước, trên cơ sở đó đề nghị ADB và AFD nghiên cứu sớm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị cho Dự án, nhằm đảm bảo kết nối và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các chương trình và dự án khác đang thực hiện tại các tỉnh nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước;
- BQL các dự án Nông nghiệp (Bộ NNPTNT);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4). 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1074/TTg-QHQT về việc triển khai kết quả chuyến làm việc tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum của Tổ công tác ODA từ ngày 16-22/5/2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123