Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 107/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 107/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/BXD-TTr
V/v hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1398/SXD-TTXD ngày 29/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

1. Về thành lập bộ phận quản lý trật tự xây dựng

Tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV) quy định: “Thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra Sở được tổ chức thành các bộ phận thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định”.

Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV không quy định bắt buộc việc thành lập bộ phận quản lý trật tự xây dựng chung trên địa bàn toàn tỉnh hay thành lập theo hình thức đội quản lý địa bàn mỗi huyện. Do vậy, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cũng như tên gọi của những bộ phận nghiệp vụ cho phù hợp với yêu cầu quản lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý trật tự xây dựng của bộ phận quản lý trật tự xây dựng

Về nguyên tắc tổ chức, bộ phận quản lý trật tự xây dựng trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng, do vậy, bộ phận này thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở, do Chánh Thanh tra Sở quyết định phân giao, trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP).

3. Về trách nhiệm, thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của UBND cấp xã và Thanh tra Sở Xây dựng

Chủ tịch UBND cấp xã, người được phân công quản lý xây dựng cấp xã, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, thanh tra viên xây dựng thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản

4 Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 21 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CPĐiều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 67 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

4. Về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong quản lý trật tự xây dựng

Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong quản lý trật tự xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng và Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh để biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 107/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70