Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10650/BTC-TCHQ năm 2014 phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10650/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10650/BTC-TCHQ
V/v phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kinh gửi: Văn phòng Chính phủ.

Ngày 26/4/2014, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 4746/BGTVT-VT gửi Bộ Tài chính về việc tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Tiếp đó, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 259/TB-VPCP ngày 07/7/2014 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tại công văn số 4746/BGTVT-VT và tại điểm 3 Thông báo số 259/TB-VPCP có nội dung yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tại cửa khẩu, khu vực thông quan hàng hóa không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe.

Về việc này, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8307/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014 (gửi kèm) chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố “Không cho phép thực hiện giải phóng hàng hóa tại khu vực giám sát hải quan để tham gia giao thông công cộng đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải xe thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe, đồng thời có văn bản thông báo cho chủ hàng hoặc người đại diện, một bản gửi báo cáo Tổng cục Hải quan".

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10650/BTC-TCHQ năm 2014 phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19