Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1063/VPCP-TCCV năm 2017 về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1063/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/VPCP-TCCV
V/v Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay, các Bộ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông. Những Quy hoạch này là cơ sở để sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của từng Bộ, ngành theo khối.

Để bảo đảm tính đồng bộ giữa Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành (trong đó có các Bộ đã trình Dự thảo Quy hoạch là Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: NN, CN, KTTH;

- Lưu: VT, TCCV(3)TH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1063/VPCP-TCCV năm 2017 về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251