Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10401/VP-PCNC năm 2014 tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10401/VP-PCNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Văn Ba
Ngày ban hành: 09/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG

UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10401/VP-PCNC
Về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 1093-CV/TU ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thành ủy, về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; Qua xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo nội dung Công văn số 1093-CV/TU ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thành ủy.

2. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ rà soát tình hình kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đảm bảo 100% phải kê khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên để các cơ quan, đơn vị trên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- VPUB: PVP/PCNC;
- Phòng PC-NC;
- Lưu: VT, (NC/Di) D.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10401/VP-PCNC năm 2014 tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210