Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1038/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg

Số hiệu: 1038/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1038/VPCP-CCHC
V/v Thực hiện Quyết định Số 22/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
 - Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38-CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 quy định trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiếp nhận, xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Đồng chí:

1. Chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến các vướng mắc về thủ tục hành chính, thuộc phạm vi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; trực tiếp chỉ đạo việc xử lý những vướng mắc, kiến nghị này theo quy định tại khoản 1,2 Điều 3 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức việc nghiên cứu những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến các vướng mắc về thủ tục hành chính để xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến việc làm ăn, sinh sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg.

3. Chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong xem xét, xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

4. Thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, TBXDPL, TBĐH Đề án 112, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Website CP, Công báo, Người phát ngôn của Thủ tướng CP;
- Lưu: VT, CCHC (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1038/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183