Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1032/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1032/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT bổ sung dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam”

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 257/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 01 năm 2013 về việc bổ sung kinh phí cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại cho Bộ Nội vụ; ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7611/NHNN-HTQT ngày 19 tháng 11 năm 2012, Bộ Tư pháp tại văn bản số 9321/BTP-PLHSHC ngày 22 tháng 11 năm 2012 và Bộ Tài chính tại văn bản số 16845/BTC-QLN ngày 04 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục HTKT bổ sung cho dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” trị giá 275.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 220.000 USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, TCCV, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). HN. 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1032/VPCP-QHQT ngày 01/02/2013 phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161