Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 10211/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10211/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố TCVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phúc đáp Công văn số 3697/TĐC-TC ngày 14/12/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả thẩm định 08 dự thảo TCVN về thuốc Bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan được giao đã hoàn thiện việc biên soạn 07 Tiêu chuẩn quốc gia.

TT

TCVN

Mã s hiệu

1

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất MPCA

TCVN 12563:2018

2

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt cht brodifacoum

TCVN 12564:2018

3

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt cht Epoxiconazole

TCVN 12565:2018

4

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt cht Mancozeb

TCVN 12566:2018

5

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Ametryn

TCVN 12567:2018

6

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Clothiandin

TCVN 12568:2018

7

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Dimethomorph

TCVN 12569:2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét công bố 07 Tiêu chuẩn chuẩn quốc gia trên đây (kèm theo s lượng 07 bản in dự thảo của mỗi dự thảo TCVN và bản giải trình của Ban soạn thảo gửi kèm theo công văn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN. (TTB 05 b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


716
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184